Pelletsbasert varme – klimanøytral, enkel og kostnadseffektiv

HTS Byggvarme Norge tilbyr en fullstendig oppvarmingspakke der alt inngår – prosjektering, montering, drift og service

HTS Byggvarme Norge tilbyr miljøvennlige og midlertidige varmeleveranser til alle slags bygg og anlegg. Våre oppvarmingssystemer er basert på pelletsfyrte kjeler som kan levere varmtvann eller varmluft. Disse energiløsningene er et sikkert og grønt alternativ til tradisjonell fossil oppvarming. Sånn bidrar vi til utfasingen av fossil oppvarming av bygg innen 2020. HTS Byggvarme Norge tilbyr en fullstendig oppvarmingspakke der alt inngår – prosjektering, montering, drift og service. Vi mener at det bør være enkelt og lønnsomt å velge grønt, og satser derfor på rask installasjon av mobile systemer med høy energieffektivitet. Med basis i norske trepellets vil vi sikre klimanøytral oppvarming som betraktelig reduserer både svevestøv og driftsrisiko.

Om oss – HTS Byggvarme Norge

HTS Byggvarme Norge er en del av det svenske HTS-konsernet, og er et samarbeidsprosjekt mellom HTS Sverige og Pemco-gruppen.

HTS Sverige har lang erfaring med byggvarme, og særlig pelletsfyrt oppvarming. Per i dag har selskapet over 100 slike prosjekter i Sverige, med store og små pelletskjeler fra Malmø til Kiruna. HTS Byggvarme Norge skal bygge videre på denne kompetansen.

Pemco har på sin side rikelig med erfaring innenfor fornybar energi. Pemco har de seneste ti årene vært involvert i produksjon av biomasse og leveranser av fornybar energi.

Produkter

Klikk på et produkt for å laste ned produktarket.

Varmtvann
Varmluft
 Kontakt oss